پرسش و پاسخ

چه سیم کارتی برای دستگاه مناسب است؟

سیمکارت های اپراتور ایرانسل بیشترین پوشش را در سطح کشور داشته و آنتن دهی قوی تری دارد. همچنین نیازی به تنضیماتی مانند پین کد