لیست قیمت محصولات شرکت جیپیران در سال ۱۳۹۶

لیست قیمت محصولات شرکت جیپیران از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به شرح زیر می باشد:

 

مدل محصول مشخصات قیمت
ردیاب خودرو ارزان قیمت ارزان ترین ردیاب خودرو ردیاب ماشین ارزان قیمت ارزان ترین ردیاب ماشین GP 014 ردیاب خودرویی+شنود ۲۸۰۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو ردیاب ماشین ردیاب ماهواره ای GP 020 ردیاب خودرویی+شنود ۴۴۰۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو ردیاب ماشین ردیاب ماهواره ای GP 021 ردیاب خودرویی ۳۴۰۰۰۰ تومان
ردیاب ردیاب GPS ردیاب آهنربایی ردیاب جی پی اس ردیاب خودرو ردیابی ماشین GP023 ردیاب آهنربایی ۴۹۰۰۰۰ تومان
ردیاب ردیاب GPS ردیاب جی پی اس ردیاب حیوانات ردیاب شخصی ردیاب کودکان ردیاب مدرسه GP025 ردیاب شخصی ۴۵۰۰۰۰ تومان

شرکت فنی مهندسی جیپیران

نمایندگی و نصب ردیاب خودرو-جیپیران

لیست قیمت محصولات شرکت جیپیران در سال ۱۳۹۵

لیست قیمت محصولات شرکت جیپیران از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به شرح زیر می باشد:

 

 

مدل محصول مشخصات قیمت
GP 014 ردیاب خودرویی+شنود ۲۸۰۰۰۰ تومان
GP 020 ردیاب خودرویی+شنود ۴۴۰۰۰۰ تومان
GP 021 ردیاب خودرویی ۳۴۰۰۰۰ تومان
GP023 ردیاب آهنربایی ۴۹۰۰۰۰ تومان
GP024 ردیاب آهنربایی   اتمام موجودی
GP025 ردیاب شخصی ۴۵۰۰۰۰ تومان
GP040 ردیاب بیسیم خودرویی   اتمام موجودی

شرکت فنی مهندسی جیپیران

ردیاب-خودرو-جیپیران

لیست قیمت محصولات شرکت جیپیران در سال ۱۳۹۴

لیست قیمت محصولات شرکت جیپیران از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ به شرح زیر می باشد:

 

مدل محصول مشخصات قیمت
 GP 011  ردیاب خودرویی  اتمام موجودی
 GP 012  ردیاب خودرویی   اتمام موجودی
 GP 013  ردیاب خودرویی   اتمام موجودی
GP 014 ردیاب خودرویی+شنود ۲۸۰۰۰۰ تومان
GP 020 ردیاب خودرویی+شنود ۴۴۰۰۰۰ تومان
GP 021 ردیاب خودرویی ۳۴۰۰۰۰ تومان
GP023 ردیاب آهنربایی ۴۹۰۰۰۰ تومان
GP024 ردیاب آهنربایی   اتمام موجودی
GP025 ردیاب شخصی ۴۵۰۰۰۰ تومان
GP040 ردیاب بیسیم خودرویی   اتمام موجودی

 

شرکت فنی مهندسی جیپیران

لیست قیمت ردیاب قیمت انواع ردیاب خودرو قیمت ردیاب جاسوسی قیمت ردیاب خودرو قیمت ردیاب ماشین